Obiectivele proiectului

Dezvoltarea resurselor umane
Cresterea nivelului de instruire pentru 432 persoane prin furnizarea programelor de formare profesionala pentru dezvoltarea cunostintelor profesionale si abilitatilor in concordanta cu cerintele pietei muncii; Astfel, se ofera o interventie integrata, prin furnizarea unui program inovator si complex de formare profesionala, finalizat cu obtinerea de certificate recunoscute la nivel national.

Acces pe piața muncii
Facilitarea accesului la ocupare a 468 persoanelor neocupate din Judetele Alba si Sibiu in cadrul Centrelor de dezvoltare profesionala pentru ocupare prin furnizarea serviciilor de informare/consiliere individuala sau in grup incluzand aspecte privind egalitatea de sanse si de gen, respectarea diversitatii in vederea identificarii, ocuparii si pastrarii unui loc de munca.