Grup tinta

Proiectul propune furnizarea de activitati integrate de ocupare pentru 468 persoane neocupate din mediul urban si rural din care cel putin 55% femei,26% tineri si 10% persoane peste 45 ani.
Cele 468 persoane neocupate din Judetele Alba si Sibiu sunt structurate astfel:

  • 80 persoane inactive;
  • 50 persoane aflate in cautarea unui loc de munca;
  • 338 someri(tineri cu varsta intre 16-24 de ani–28 persoane si 10 someri peste 45 ani) din care 230 someri de lunga durata tineri si adulti.

Egalitatea de sanse

Echipa de implementare a proiectului asigura tratarea beneficiarilor în mod egal, fără discriminare pe criterii de sex, vârsta, etnie, rasă, statut social, religie, opinii politice, sau orice altă formă de discriminare. Egalitatea de șanse este un principiu fundamental în domeniul ocupării profesionale în spațiul european.
În cadrul proiectului, se asigură beneficiarilor confidențialitatea datelor și informațiilor cu caracter personal în confomitate cu prevederile legii