Rezultate

Rezultatele anticipate ale proiectului vor determina atingerea obiectivelor prin:

Servicii integrate de ocupare
Serviciile integrate de ocupare (informare, consiliere, orientare profesionala și mediere) ajută grupul țintă să accepte o imagine completă despre sine, despre rolul său în societate iar concepțiile sale să fie conforme cu realitatea înconjuratoare, astfel încât aceste persoane să obțina satisfacții și să desfășoare o muncă benefică societății.
Programe de formare profesională
Competențele însușite de grupul țintă in cadrul cursurilor de formare profesinală vor avea în vedere calificări complete și actuale cu cerințele pieții muncii și vor conduce la conceperea și aplicarea de noi sisteme, tehnici și modalități de organizare în cadrul firmei, de natură să asigure cresterea competitivității și a profitabilității.
Asistență antreprenorială
Dezvoltarea antreprenoriatului în domenii non- agricole în mediul rural prin informare, consultanță și asistență pentru începerea unei activități independente (inițierea unei afaceri), sprijinirea grupului țintă în identificarea ideii de afaceri, în elaborarea planului de afaceri și furnizarea de asistență privind accesarea fondurilor europene și a microcreditelor.