Proiectul „Pregătirea profesională – drumul către performanță și stabilitate” vine în întâmpinarea operațiunilor propuse în cadrul Axei Prioritare 2 – ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” și cu precădere a principalelor obiective operaționale ale domeniului major de intervenție 2.3. ”Acces și participare la formare profesională continuă”.

Proiectul își propune să contribuie la valorificarea și îmbunătățirea calității capitalului uman prin sprijinirea participării la programele de formare profesională continuă, cu scopul de a obține o calificare completă a angajaților din domeniile construcții, producție, alimentație publică și comerț, din regiunile Centru și Nord-Est, conform cerinţelor pietei muncii și standardelor Uniunii Europene, în vederea creșterii competitivității economice. Creșterea calității angajaților prin formare, certificare și orientare profesională este o necesitate pentru viitorul economiei românești, calitatea profesională fiind caracteristica de succes a angajatului într-o economie de piață bazată pe cunoaștere și progres.