Blog

Formare profesională stabilitate şi performanță pe piata muncii

Proiectul “Formare profesională -stabilitate şi performanţă pe piaţa muncii” vine în întâmpinarea operațiunilor propuse în cadrul Axei Prioritare 2 – ”Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii” și cu precădere a principalelor obiective operaționale ale domeniului major de intervenție 2.3. ”Acces și participare la formare profesională continuă”.

Pentru mai multe detalii dati click aici

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *